Behandlinger‎ > ‎

Mindfulness Session

God til stresstilstande, anspændthed, bekymring, angst m.m.

Velkommen. :-)

Nedenfor finder du en kort opsummering af hvad du kan forvente af en Mindfulness session.


Hvad er Mindfulness?


 • Mindfulness inkluderer metoder til at opnå mere ro og nærvær i hverdagen
 • Det kan lære dig at blive bedre til at håndtere stress og anspændthed, tristhed, angst og generelt negative tanker og emotioner
 • Vi går “bag om sindet” og sætter fokus på tankeprocesserne bag de tanker du har, så du bliver bedre til at spotte de negative tankemønstre
 • Gennem guidet meditation og sansning vil du opnå at blive mere opmærksom på din krops indre tilstand og her igennem blive mere opmærksom på dig selv som helhed. -Det er hos de fleste almindeligt at tankerne fylder mest og kontakten til kroppen mindst. Det kan f.eks. resultere i at man registrerer kroppens signaler meget sent. 
 • Det er bl.a. den forbindelse vi vil forsøge at genoprette. Det betyder kort og godt at du bliver mere lydhør for din krops signaler og bliver bedre til at reagere i tide. 
 • Man kan lidt fint sige at Mindfulness er en træning i ”bevidst nærvær med intention”. Det betyder at du selv VÆLGER hvor du har din opmærksomhed, i modsætning til når tankerne trækker dig rundt i manegen. I dette nærvær kan du opleve at smerte ophæves og stress og bekymringer kommer helt i baggrunden eller opløses. 
 • Mindfulness er hverken coaching eller psykoterapi
 • Mindfulness kan være en tiltrængt rejse ind i den indre verden, væk fra hverdagens stress og jag. Her i gennem har du mulighed at slippe tiden, bekymringer, anspændthed, stress og nedtrykthed
 • Mindfulness er en tilstand og en rejse. – Ikke en destination. -Med det menes der at den tilstand af opmærksomt nærvær vi opøver, for de fleste ikke kan være konstant, men det er noget man bliver bedre til, jo mere man arbejder med det. –

-Øvelse gør mester. :-)

 

-En øvelse i Blot at VÆRE… Til stede her og nu…

 

Kan jeg have gavn af Mindfulness?

Mindfulness er for dig der er stresset, døjer med vanemæssige skruplerier og bekymring, uhensigtsmæssige tankemæssige mønstre der kører i ring, indre mentale dialoger og film du ikke kan stoppe. Hvis du føler du konstant mentalt hopper mellem en fastholdenhed af fortiden og projicerer dig selv ind i fremtiden. Ex. Lægger planer eller øver dig til en forestående begivenhed. Ex. et møde. Hvis du oplever tristhed uden grund, stresstilstande, anspændthed og tilbagevendende depression. Hvis du føler dig utålmodig og let bliver irriteret eller frustreret. Hvis du har tendens til at lade dig rive med emotionelt i forskellige situationer og handler upassende. Eks. Overreagerer.

Hvis du generelt kan mærke at sindets tanker fylder for meget og river dig rundt i manegen uden du rigtigt har dig selv med. Med andre ord føler dig fortabt i tankernes tyranni.

Rammer én eller flere af disse områder dig, så vil Mindfulness kunne være til din hjælp.


Hvordan foregår en Mindfulness session?

En mindfulness session vil normalt bestå af en kortere samtale, guidet meditation og andre former for øvelser, der kan være med til at styrke opmærksomheden og følelsen af nærvær.

Vi starter for det meste med at snakke om hvordan du har det. Har du noget ”med” du ønsker vi skal bringe ind i bevidsthedens lys. – En del bevidstgørelse kan finde sted gennem samtale. I samtalen vil vi fokusere på at slippe fri af ”tankernes magt” ved at bevidstgøre processerne der ligger bag…. Vi fokuserer på din direkte intension og selve det, at blive bedre til at VÆRE med dine tanker og følelser.

Vi supplerer med forskellige guidede meditations øvelser; siddende, liggende, gående meditation. Træning af opmærksomhed på sanseoplevelser; sansemæssig opmærksomhed forankrer bevidstheden. -Når vi retter lommelygten intentionelt mod et bestemt område, skærpes din opmærksomhed, mod det der rammes af lyskeglen. Du træffer altså et bevidst valg om hvor du retter dit fokus og dermed hvor du ønsker at være mere mindful. 

Den praksis kan hjælpe dig med at genvinde kontrollen. Mindfulness og den indebærende opmærksomhedstræning, er lidt som en svag muskel der skal genoptrænes efter at have været blevet forsømt længe.

Øvelse gør mester. – Som med det meste. :-)

 

Fordele ved Mindfulness

-Følgende fordele er observeret:

 • Afstressende
 • Bliv skarpere til at mærke dig selv og tage kroppens signaler alvorligt – Og, reagere i tide
 • Skabe indre ro
 • Lære at blive opmærksom på din autopilot og i stedet bevidst vælge manuel styring af din opmærksomhed intentionelt
 • Være mere nærværende
 • Lære at slippe fri af tankernes tyranni (vha. forståelse af sindets mekanismer og blive bedre til at VÆRE med den indre dialog)
 • Slippe fri af depressive tanker
 • Bedre søvn
 • Opleve at være fri af bekymringer
 • Lære at fokusere din opmærksomhed gennem meditation
 • Lære at spotte en indre utilfredshed der ofte rummer beklagelser og selvbebrejdelse

  

Note:

Mindfulness og meditation, -og anden form for spirituel praksis arbejder ud fra erkendelsen af at der findes en dybere dimension af bevidsthed, der er i stand til at observere sindet og tankerne. Denne erkendelse er ikke noget vi lærer om i skolen, på trods af vi alle besidder denne dimension. Den har dog vist sig at være utroligt berigende og befriende at kende til. Når du identificerer dig mellem 90-100 % med sindet og tankerne, kan du imidlertid ikke ”høre” din dybe bevidsthed. Det er en forbindelse der er blevet afbrudt, i takt med udviklingen af sindets funktioner og dysfunktioner og evolutionen af vores voksende ego.

Citat Eckhart Tolle: "The Ego is the unobserved mind in the absence of presence - The absence of awareness". (Meget forkortet og forenklet version men alligevel utrolig præcist.)

Heldigvis kan forbindelsen genetableres gennem ex. mindfulness, meditation og yoga så du igen kan lære at lytte til og mærke dig selv. 

 

Stress, forskning og Mindfulness

Der har i de senere år været forsket massivt i vedvarende stresspåvirkning af kroppen. F.eks. har Heartmath instituttet foretaget forskning og videnskabelig dokumentation omkring registrering af hjertets rytmemønster ifbm. stress og negative følelser som irritation, vrede, angst og spænding. Når vi udsættes for stress bliver vores hjerterytme uregelmæssig, sammen med en lang række af andre målbare negative effekter, som nedsat hjernefunktion, nedsat immunfunktion m.m. F.eks. har det kunne måles at blot 5 min fokus på vrede, reducerede immunsystemet markant i 6 timer. Det omvendte resultat kan måles når vi fokuserer på følelser, som glæde, omsorg og kærlighed.

Ligeledes bliver vores hjerterytme mere organiseret og harmonisk sammenhængende (kohærent), når følelser som glæde, omsorg og kærlighed opleves. Harmoniske hjerterytmer har vist sig at være en meget væsentlig indikator på hele organismens velvære. Ved et højt niveau af hjertets kohærens ses en forbedring af kognitive funktioner, immunforsvar, hormonbalance, stressreducerende signaler til hjernen, samt den generelle følelse af velvære.

Mindfulness, meditation og yoga er simple og meget effektive metoder til at skabe ro øge bevidstheden og reducere de negative effekter fra stress m.m.

 

Lidt om historien bag mindfulness

Metoderne i mindfulness går flere tusinde år tilbage og er af buddhistisk oprindelse. Videnskabsmanden Jon Kabat-Zinn pionerede i 1979 ved at sammensætte buddistisk livsfilosofi, meditations og yogaøvelser til et 8-ugers program der i dag er kendt som MBSR. (Mindfulness Based Stress Reduction). Hans program hjalp mennesker med at håndtere lidelser som stress, angst, smerte og sygdom. Lidelser som det etablerede sygehusvæsen ikke havde held med at helbrede. Han arbejdede med den såkaldte ”moment to moment” awareness, opmærksomhed med intension og det at være ”ikke dømmende”.

Siden hen var 3 engelske psykologer på mission for at finde en holdbar løsning på tilbagevendende depression. De var blevet opmærksomme på Kabat Zinn´s arbejde og deres samarbejde førte til flere bøger og udviklingen af MBKT. (Mindfulness Based Kognitiv Terapi).

Her fra har Mindfulness spredt sig over hele verden og der findes i dag et hav af skoler, kurser, retreats m.m. 


Mindfulness ca. 60 min 400 kr.
Klippekort 6 x ca. 60 min 2000 kr.
Bo Tornslev

 • Massage
 • Ansigts-akupunktur
 • Zoneterapi
 • RAB-godkendt
 • CVR: 33454325
 
Klinikken ligger i fine og hyggelige lokaler på Købmagergade lige ved Rundetårn. 

 
tlf: 31452595
Comments